دونالد ترامپ درباره پیمان پاریس تصمیم می گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونالد ترامپ درباره پیمان پاریس تصمیم می گیرد

یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ، لغو مقررات زیست‌محیطی بوده است که از دید او و هم‌فکرانش، دست صنایع و کسب‌وکارها را در آمریکا بسته است. برخی می‌گویند دونالد ترامپ می‌خواهد از توافق پاریس ،عمده ترین تعهد آمریکا در زمینه مقابله با تغییرات اقلیم ، کنار بکشد. این در حالی است که اتحادیه اروپا، چین و روسیه گفته‌اند به توافق پاریس پایبند می‌مانند.

هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.