رئیس جمهوری ونزوئلا وعده تغییر می‌دهد؛ مخالفان تصمیم او را غیر دموکراتیک است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا وعده تغییر می‌دهد؛ مخالفان تصمیم او را غیر دموکراتیک می خوانند

رئیس جمهوری ونزوئلا وعده داده قانون اساسی جدید کشور را به همه پرسی بگذارد. دو ماه تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، بیش از ۶۰ کشته به جا گذاشته. نیکلاس مادورو گفته تغییر قانون اساسی برای برگرداندن آرامش به کشور لازم است و برای نوشتن آن یک شورای ویژه تشکیل می دهد. اما مخالفانش این تصمیم او را غیردموکراتیک خوانده اند. باران عباسی گزارش می دهد