نتیجه تحقیق درباره منابع مالی اسلامگرایان تندرو در بریتانیا؛ دولت به پرونده مهر محرمانه زد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه تحقیق درباره منابع مالی اسلامگرایان تندرو در بریتانیا؛ دولت به پرونده مهر محرمانه زد

دولت بریتانیا می‌گوید تحقیقات درباره منابع مالی اسلام گرایان تندروی فعال در این کشور احتمالا منتشر نخواهد شد. دولت پیشین بریتانیا دستور این تحقیقات را داده بود و گفته شده تمرکز آن بر عربستان سعودی بوده که بعضی کشورهای اروپایی معتقدند منبع مالی این گروه‌هاست. اما روزنامه‌های بریتانیا نوشته‌اند وزارت کشور گفته نتایج این گزارش احتمالا علنی نخواهد شد چون دارای بعضی جزییات حساس است. گفته شده بعد از انتخابات دولت درباره آن تصمیم خواهد گرفت. وقتی ترزا می نخست وزیر شد یکی از اولین سفرهایش به ریاض بود و لندن اخیرا اجازه فروش بیش از چهار میلیادر دلار سلاح را به عربستان صادر کرد.

موضوعات مرتبط