بحران مالی و کمبود مواد غذایی در ونزوئلا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران مالی و کمبود مواد غذایی در ونزوئلا بر کودکان بیشتر از دیگران است

بیش از دو ماه است که تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی ونزوئلا ادامه دارد. فروپاشی اقتصادی کشور و کمبود مواد غذایی بیش از همه بر وضعیت کودکان تاثیر گذاشته. اما دولت تلاش می کند این وضع بحرانی را از چشم رسانه ها دور نگاه دارد. گزارش ولادیمیر هرناندز خبرنگار بی بی سی را ببینید. با این توضیح که بعضی تصاویر آن ممکن است ناراحت کننده باشد.

موضوعات مرتبط