حمله لندن: پلیس وارد یک بار می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله لندن: پلیس وارد یک بار می‌شود

تصویری که یک کاربر توئیتر به نام جیمز یتس منتشر کرده است. در زمان حمله شنبه شب در لاندن بریج، پلیس وارد یک بار می‌شود و از مشتری‌ها می‌خواهد روی زمین بخوابند.