حمله لندن: ون مهاجمان از دوربین یک تاکسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله لندن: ون مهاجمان از دوربین یک تاکسی

در آغاز حمله لندن یک ون، تعدادی از عابران پیاده روی لاندن بریج را زیر گرفت و به یک گوشه کوبید. سه مهاجم خودرو را رها کردند و به سمت بارو مارکت رفتند. تصویر خوردی رها شده مهاجمان در دوربین روی داشبورد یک راننده تاکسی ضبط شده است. مسافران تاکسی بی‌خبر از ماجرا، در تلاشند حادثه‌ای را که اول گمان می‌کنند تصادف رانندگی است گزارش کنند.