حمله با خودرو و چاقو به عابران در مرکز لندن

حمله با خودرو و چاقو به عابران در مرکز لندن

پلیس در لندن دست کم دوازده نفر را به ظن ارتباط با حمله مرگبار دیشب بازداشت کرده. تنها دقایقی از ساعت ده شب شنبه، گذشته بود که یک ون در یکی از مناطق شلوغ لندن عابران را زیر گرفت و بعد سه مهاجم با چاقو به مردم حمله کردند. دست کم هفت نفر در این حمله کشته شدند و ۴۸ نفر زخمی شدند؛ چهار مامور پلیس در میان زخمی ها هستند. مهاجمان با گلوله پلیس کشته شدند. گزارش مجید خیام دار را ببینید.