۴ روز تا انتخابات سراسری بریتانیا؛ خروج از اتحادیه اروپا تا چه حد بر آرا تاثیر دارد؟

۴ روز تا انتخابات سراسری بریتانیا؛ خروج از اتحادیه اروپا تا چه حد بر آرا تاثیر دارد؟

بریتانیایی‌ها پنجشنبه در یک انتخابات پارلمانی زودرس، پای صندوق‌ رأی می‌روند. انتخاباتی که ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا گفته به او کمک می کند تا در مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا موضعی محکم‌ترداشته باشد. بهرنگ تاج‌دین در گزارشش از اهمیت بحث خروج از اتحادیه اروپا در این انتخابات می گوید.