ادامه تحقیقات در مورد حمله شنبه شب لندن؛ پلیس می‌گوید مهاجمان شناسایی شده‌اند

از ساعات اولیه صبح امروز، پلیس افراد بیشتری را در ارتباط با حمله شنبه شب لندن دستگیر کرده. پلیس همچنین می گوید مهاجمان را شناسایی کرده و نام آنها اعلام خواهد شد. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش می گوید حمله کار آنها بوده. حمله ای که در آن ۷ نفر کشته شدند و نزدیک به ۵۰ نفر زخمی. حال ۱۸ نفر از زخمی ها وخیم است. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.