دخترم را کشتند: گزارش اختصاصی بی‌بی‌سی فارسی از وضعیت غیر نظامیان  در نبرد موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دخترم را کشتند: گزارش اختصاصی بی‌بی‌سی فارسی از وضعیت غیر نظامیان در نبرد موصل

در عراق در بخش غربى موصل شاهدان عينى به بى بى سى فارسى گفته اند كه با تنگتر شدن حلقه محاصره داعش، اين گروه با خشونت بيشترى با غيرنظاميان برخورد مى كند. در سه روز گذشته تعداد زيادى از ساكنان غيرنظامى محله «زنجيلى»، جان خود را از دست داده اند. خبرنگار ما نفيسه كوهنورد و فيلم بردارش «كرمانج هوشيار»، به اولين كوچه هاى اين محله كه از داعش پس گرفته شده سفر كرده اند و پاى صحبت كسانى نشسته اند كه از معركه گريخته اند

موضوعات مرتبط