مشارکت جوانان در انتخابات بریتانیا چه تاثیری بر نتیجه دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشارکت جوانان در انتخابات بریتانیا چه تاثیری بر نتیجه دارد؟

بر اساس آمار، تعداد جوانان در بریتانیا بسیار کمتر از افراد مسن است. شمار زیادی از این جوانان به دلایل مختلف در انتخابات شرکت نمی کنند. واجدین شرایطی که نرفتن شان پای صندوق رای در روز پنجشنبه بر نتیجه انتخابات تاثیر خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از آناهیتا شمس.