#شما؛ ترامپ آمریکا را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ ترامپ آمریکا را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کرد

دونالد ترامپ آمریکا را از معاهده‌ای خارج کرد که بعد از دهه‌ها مذاکره به نتیجه رسیده است. در این ویدیو بخشی از واکنش‌ها به این تصمیم ترامپ را ببینید.