نقش ولز در انتخابات زودرس بریتانیا چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ولز در انتخابات پیش از موعد بریتانیا چیست؟

ولز از کشورهای تشکیل دهنده بریتانیاست و در جنوب غربی این کشور قرار دارد. نقش ولز در انتخابات پیش از موعد بریتانیا بسیار مهم است. نگاه سیاسی در این منطقه بیشتر معطوف به حزب کارگر است هر چند‌، پس از رفراندم سال گذشته برای خروج از اتحادیه اروپا، معادلات در این منطقه دستخوش تغییرات شد. آخرین نظر‌سنجی‌ها در ولز نشان می‌دهد حزب کارگر هنوز در ولز پیشتاز است اما علائم نشان دهنده یک انتخابات سراسری دشوار برای این حزب است. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس در کاردیف، مرکز ولز.