جایگاه ایران در تحولات اخیر حاشیه خلیج فارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه ایران در تحولات اخیر حاشیه خلیج فارس

قطع رابطه کشورهای عرب منطقه با قطر باعث شده که شرکتهای هوایی از مسیر ایران برای رسیدن به فرودگاه دوحه استفاده کنند. یک مقام ایرانی پیش بینی کرده که پروازهای عبوری از آسمان ایران حدود ۲۰ درصد بیشتر شود. در همین حال تهران اعلام آمادگی کرده به قطر مواد غذایی ارسال کند. سعیده هاشمی نگاهی کرده به جایگاه ایران در تحولات اخیر حاشیه خلیج فارس.

موضوعات مرتبط