نقش اسکاتلند در انتخابات بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا: اسکاتلند دوباره در دوراهی ماندن یا جدایی

از ۶۵۰ کرسی مجلس بریتانیا، ۵۹ کرسی متعلق به اسکاتلند است. حزب جدایی‌طلب ملی اسکاتلند، معروف به اس‌ان‌پی در انتخابات دو سال پیش، تمام این کرسی‌ها به استثنای سه تا را از آن خود کرد. بهرنگ تاج‌دین در گزارشش از ادینبورگ می‌گوید در این دوره، مبارزات انتخاباتی مثل بقیه بریتانیا تحت تأثیر سؤال ماندن و جدایی است؛ اما از نوعی دیگر. این گزارش را ببینید.