تاثیر انتخابات بریتانیا؛ عمیقتر از همه جا در ایرلند شمالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر انتخابات بریتانیا؛ عمیقتر از همه جا در ایرلند شمالی

تاثیر انتخابات عمومی بریتانیا شاید در هیچ جا عمیقتر از ایرلند شمالی نباشد. این خطه از بریتانیا که دهها سال دستخوش ناآرامی بود الان نزدیک به ۲۰ سال است که در صلحی شکننده زندگی می کند. صلحی که حالا ممکن است با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیشتر به خطر بیفتد. کسری ناجی از بلفاست گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط