نگاهی به زندگی دومین نخست وزیر زن بریتانیا

نگاهی به زندگی دومین نخست وزیر زن بریتانیا

ترزا می‌، دومین نخست وزیر زن بریتانیا، برای کمتر از یک سال اداره امور این کشور را به عهده داشته. دورانی سخت در سیاست این کشور که همزمان با آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شده. خانم می به سخت کوشی و کنترل بر امور معروف بود، اما منتقدانی هم دارد که از عملکردش در چند ماه گذشته راضی نیستند. نعیمه نامجو نگاهی کرده به زندگی او.