حساب و کتاب ترزا می غلط از آب درآمد؛ محافظه کاران بریتانیا اکثریت را از دست دادند

نتیجه انتخابات سراسری نشان می دهد که حزب حاکم محافظه کار اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است و برای تشکیل دولت به دنبال حمایت احزاب دیگر است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، گفته که بیش از همه با حزب راست گرا و اتحادگرای ایرلند شمالی کار خواهد کرد. نتیجه انتخابات دیروز همچنین نشان داد که حزب کارگر بخشی از قدرت خود را باز یافته است. شهریار صیامی گزارش می دهد.