نشست رودرروی نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب دموکراتیک اتحادگرا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست رودرروی نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب دموکراتیک اتحادگرا

حزب اتحادگرای دموکراتیک در ایرلند شمالی می گوید به توافق با دولت محافظه کار بریتانیا نزدیک است. در پی انتخابات روز پنجشنبه بریتانیا که در آن دولت ترزا می، اکثریتش را از دست داد، این حزب حالا در موقعیتی است که می تواند به حزب محافظه کار در پارلمان اکثریت بدهد. اما شین فین، حزب جمهوری خواهان ایرلند شمالی می گوید احتمال این توافق از هم اکنون به نگرانی ها از بازگشت ناآرامی به ایرلند شمالی دامن زده است. کسری ناجی در گزارشی می گوید توافق با حزب تندروی پروتستان های ایرلند شمالی برای خانم می هزینه خواهد داشت.

موضوعات مرتبط