جشن یک سالگی 'دیزنی لند در چین'

دیزنی‌لند در شانگهای اولین سالگرد تاسیسش را جشن گرفته، پارکی که تا امروز بیشتر از یازده میلیون بازدیدکننده داشته و به یکی از محبوبترین پارک های دیزنی در دنیا تبدیل شده. باران عباسی نگاهی کرده به مراسم اولین سالگرد این پارک.