ادامه نبرد شدید در غرب موصل

ادامه نبرد شدید در غرب موصل

نیروهای داعش در منطقه ای کوچک و محاصره شده در مرکز شهر موصل همچنان مقاومت می کنند، در آخرین بخش از شهر که همچنان در کنترل نیروهای داعش است. نیروهای عراقی می گویند که در جنگی پیچیده قدم به قدم به مرکز شهر نزدیک می شوند، اگرچه پس گرفتن این بخش از شهر به دلیل عملیاتهای انتحاری پر تعداد داعش به کندی پیش می رود. کسری ناجی در گزارشش می‌گوید جنگ در روزهایی که به نظر، آخرین روزهای حضور داعش در موصل است، شدت گرفته.