کشمکش حقوقی بر سر درمان چارلی گارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش حقوقی بر سر درمان چارلی گارد

داستان یک کودک یازده ماهه مدتی است که توجه جهان را به خود جلب کرده. چارلی گارد از یک بیماری نادر ژنتیکی رنج می‌برد و فقط با کمک دستگاه زنده است. پدر و مادر چارلی می‌خواهند او را برای یک درمان آزمایشی به آمریکا ببرند، درمانی که تا به حال روی هیچ انسان یا حیوانی با شرایط چارلی امتحان نشده. پزشکان می‌گویند این کار بی فایده است. نظری که چند دادگاه هم آن را تایید کرده‌اند. اما بعضی، هنوز به درمان چارلی امیدوارند، بسیاری دیگر هم معتقدند تصمیم‌گیری نهایی در این مورد باید بر عهده پدر و مادر باشد نه دادگاه. باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط