حکم دادگاه، مایه تنش در روابط کویت با ایران

حکم دادگاه، مایه تنش در روابط کویت با ایران

دولت کویت دستور داده دفترهای نظامی و فرهنگی ایران تعطیل شود و از ۱۵ دیپلمات ایران خواسته کویت را ترک کنند.این تصمیم پس از آن اعلام می شود که دادگاهی در کویت اعضای گروهی به نام «هسته عبدَلی» را در مورد آموزش نظامی در ایران و جاسوسی برای این کشور مجرم شناخت. اعضای هسته عبدلی شیعه‌اند و دادگاه آن‌ها را به حبس‌های درازمدت محکوم کرده است. جمال الدین موسوی گزارش می دهد.