نبش قبر سالوادر دالی برای آزمایش ژنتیک

نبش قبر سالوادر دالی برای آزمایش ژنتیک

در اسپانیا، زنی که حرفه‌اش طالع‌بینی است موفق شد برای کشف جزییاتی از گذشته‌اش، سالوادر دالی را نبش قبر کند. پیلار آبِل ۶۱ ساله می‌گوید این نقاش معروف سبک سوررآل، پدر اوست. به حکم دادگاه، بقایای دالی در موزه‌اش در شهر فیگِراس نبش قبر شد تا نمونه‌ای برای آزمایش ژنتیک برداشته شود. شهریار صیامی گزارش می‌دهد: