ناآرامی گسترده در بیت المقدس شرقی

ناآرامی گسترده در بیت المقدس شرقی

یک هفته پس از اینکه دو پلیس اسراییل و سه مهاجم عرب اسراییلی کشته شدند، بیت المقدس شرقی دوباره صحنه درگیری بوده. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌گوید که سه فلسطینی جانشان را از دست داده‌اند. ده ها نفر هم زخمی شده‌اند. برغم مخالفت فلسطینیها، اسراییل دستگاه‌های فلزیاب در بخش ورودی حرم قدس قرار داده و همچنین بار دیگر ورود مردان زیر ۵۰ سال را به بخش قدیمی ممنوع کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد: