موفقیت در آزمون آگاهی ایمنی، شرط لازم برای پرواز پهپاد در بریتانیا

موفقیت در آزمون آگاهی ایمنی، شرط لازم برای پرواز پهپاد در بریتانیا

استفاده کنندگان غیرحرفه‌ای از پهپادها در بریتانیا برای اینکه بتوانند به این کار تفریحی‌شان ادامه بدهند باید در امتحانی برای رعایت اصول ایمنی شرکت کنند. اخیرا تعداد مواردی که هواپیماهای مسافربری با احتمال تصادف با پهپاد روبرو شده‌اند، موجب افزایش نگرانی از بابت ایمنی استفاده از آنها شده. روری کتلن جونز (Rory Cellen-Jones) گزارش می‌دهد.