پیدا شدن جسد زوج گمشده در سویس پس از ۷۵ سال

پیدا شدن جسد زوج گمشده در سویس پس از ۷۵ سال

هفته پیش دو جسد در یخچالهای طبیعی سوئیس پیدا شدند. حالا پلیس تایید کرده، جسدها مربوط به زوجی هستند که ۷۵ سال پیش ناپدید شده بودند. یخ‌ها باعث شده که این جسدها بعد از این همه سال از بین نروند. کارشناسان می‌گویند لباسهای آنها نشان می‌دهد، اینها همان زوجی هستند که هفت فرزند داشتند و در زمان جنگ جهانی دوم در کوهستانهای سوئیس گم شدند. برای اثبات این موضوع قرار است آزمایش دی ان ای انجام شود.