دونالد ترامپ دستگاه خودپرداز را منفجر کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دزدی با چهره دونالد ترامپ

پلیس ایتالیا دو مرد را بازداشت کرده که با ماسک دونالد ترامپ به دستگا‌ه‌های خودپرداز حمله می‌کردند.

موضوعات مرتبط