دزدی با چهره دونالد ترامپ

دزدی با چهره دونالد ترامپ

پلیس ایتالیا دو مرد را بازداشت کرده که با ماسک دونالد ترامپ به دستگا‌ه‌های خودپرداز حمله می‌کردند.