کنگره آمریکا دوباره در آستانه ی تحریم ایران

طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی امروز در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می شود، طرحی که بخشی از آن مشخصا به راهی برای مقابله با - به گفته آمریکاییهایی ها - "تهدیدها" ی ایران اختصاص یافته. تاکیدی دیگر برای محدود کردن فعالیت ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، از راه تحریم. تحریمهایی که یکبار دیگر سپاه پاسداران و برنامه موشکی ایران را هدف گرفته و به موضوع نقض حقوق بشر در ایران می پردازد. این تحریمها می تواند به دلیل گستردگی نفوذ آمریکا در اقتصاد جهانی ابعادی بین المللی هم بیابد، ولی مشخصا آمریکا از جمهوری اسلامی چه می خواهد؟ گزارش کسری ناجی را ببینید.