پی‌گیری کنگره آمریکا درباره آمریکایی‌های زندانی‌ در ایران

کنگره آمریکا هم از ایران می‌خواهد آمریکایی‌هایی که زندان کرده است را آزاد کند. در روزهای گذشته، کاخ سفید هم با لحنی تند، خواستار آزادی آنها شده بود. مجلس نمایندگان دیروز از خانواده‌ی این آمریکایی‌ها دعوت کرد تا در جلسه کمیته روابط خارجی درباره وضعیت آنها بگویند. خبرنگار ما هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.