مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم ایران و روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم ایران و روسیه

طرحی که مجلس نمایندگان تصویب کرده، در مورد روسیه ، ایران وکره شمالی است. تحریم‌های مربوط به روسیه البته، بیشتر مورد توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفته به دلیل مسائلی که در ماه‌های گذشته درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا و روابط دولت ترامپ با مسکو مطرح بود. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.