'درخواست‌ پناهجویان باید در اولین کشوری که به آن وارد می شوند بررسی شود'

'درخواست‌ پناهجویان باید در اولین کشوری که به آن وارد می شوند بررسی شود'

رای تازه دیوان دادگستری اروپا درباره پناهجویان میتواند پیامدهای زیادی داشته باشد. بر اساس این رای، تصمیم اتریش و اسلونی برای پس فرستادن چند پناهجو به کرواسی قانونی بوده و بر اساس قانون دوبلین، قانونی که می‌گوید پرونده پناهجویان باید در اولین کشور عضو اتحادیه اروپا که به آن وارد می‌شوند، بررسی شود. در چند سال اخیر گذشته بسیاری از پناهجویان پس از ورود به اتحادیه اروپا راهی کشورهای عضو در غرب و شمال شده‌اند. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.