نمایندگان مخالف دولت در مجلس ترکیه تحصن کردند

حق نشر عکس DHA

نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق، مهم ترین حزب مخالف در ترکیه در اعتراض به تغییرات پیشنهادی که باعث محدود شدن اختیارات‌شان دربه چالش کشیدن دولت می شود، در مجلس دست به تحصن زدند.

این نمایندگان گفته‌اند که شب را در مجلس سپری خواهند کرد.

این تغییرات که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شده‌اند، شامل کوتاه کردن زمان بحث و رسیدگی به لوایح و مجازات نمایندگانی است که اشارات "غیرقانونی" به مناطق کردنشین می‌کنند.

خبرگزاری رویترز می‌گوید طبق این تغییرات، نمایندگانی که در سخنان خود به "کردستان" یا "استان‌های کردی" اشاره کنند سه بار از حضور در نشست مجلس منع می‌شوند.

نمایندگان مخالف دولت گفته‌اند چنین تغییری باعث محدود شدن آزادی بیان خواهد شد.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
قول اردوغان برای امضای قانون اعدام در ترکیه

این پیشنهادها همچنین باعث افزایش نگرانی‌ها در میان احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه شده است.

نایب رئیس مجلس ترکیه گفته است که نمایندگان حزب مخالف، اعتراضات را از خیابان‌ها به داخل مجلس برده‌اند.

موضوعات مرتبط