گزارش وضعیت پناهجویان در لسبوسِ یونان

گزارش وضعیت پناهجویان در لسبوسِ یونان

امدادگران در جزیره لسبوس یونان می‌گویند بعضی از پناهجویانی که به آنجا آمده‌اند، شکنجه شده‌اند و آزار جنسی دیده‌اند. مردمی که از دست داعش فرار کرده‌اند. اتحادیه اروپا می‌خواهد آنها را به مراکز تخصصی در آتن بفرستد. گزارش گَوین لی را ببینیم.