گزارش وضعیت پناهجویان در لسبوسِ یونان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش وضعیت پناهجویان در لسبوسِ یونان

امدادگران در جزیره لسبوس یونان می‌گویند بعضی از پناهجویانی که به آنجا آمده‌اند، شکنجه شده‌اند و آزار جنسی دیده‌اند. مردمی که از دست داعش فرار کرده‌اند. اتحادیه اروپا می‌خواهد آنها را به مراکز تخصصی در آتن بفرستد. گزارش گَوین لی را ببینیم.

موضوعات مرتبط