گزارشی از مردم گرفتار جنگ در یمن

گزارشی از مردم گرفتار جنگ در یمن

دو سال است که مردم یمن در میان یک جنگ خانمانسوز قرار گرفته‌اند. سازمان ملل وضعیت را وخیمترین بحران انسانی خوانده. در سه ماه گذشته حدود دوهزار نفر جانشان را به خاطر وبا از دست داده‌اند و سازمان بهداشت جهانی می‌گوید تنها نوشیدن آب می‌تواند باعث مرگ شود. دسترسی رسانه‌های خارجی به یمن بسیار محدود است اما اورلا گِرِن و تیمش موفق شده‌اند به آنجا بروند. این گزارش تصاویر ناراحت کننده دارد.