"جنگ" در میان اطرافیان دونالد ترامپ

"جنگ" در میان اطرافیان دونالد ترامپ

درگیریهای داخلی در کاخ سفید با آغاز به کار مدیر جدید ارتباطات دونالد ترامپ فقط شعله ورتر شده. آنتونی اسکاراموچی دو نفر از نزدیکان رییس جمهوری را با زبانی تند هدف گرفته و حتی رییس دفتر آقای ترامپ را متهم کرده که درز دهنده‌ی اطلاعات محرمانه به رسانه‌هاست. محمد امینی گزارش می‌دهد.