پیشروی ارتش عراق به سمت تل‌عفر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشروی ارتش عراق به سمت تل‌عفر

در عراق عملیات پس گرفتن تل‌عفراز داعش وارد دومین روز شده‌است. ارتش و نیروهای ویژه عراق، با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه پیشروی‌هایی داشته اند و دو روستا را در حومه این شهر گرفتند. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.