پیشروی ارتش عراق به سمت تل‌عفر

پیشروی ارتش عراق به سمت تل‌عفر

در عراق عملیات پس گرفتن تل‌عفراز داعش وارد دومین روز شده‌است. ارتش و نیروهای ویژه عراق، با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه پیشروی‌هایی داشته اند و دو روستا را در حومه این شهر گرفتند. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.