ممنوعیت سه طلاقه کردن زنان در هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت سه طلاقه کردن زنان در هند

قانونی در هند که بر اساس آن مردان مسلمان می توانند با گفتن "طلاق طلاق طلاق" از همسران خود جدا شوند، امروز با رای تاریخی دادگاه عالی هند لغو شد. فعالان حقوق زنان از این پیروزی استقبال کردند. پیش از صدرو حکم دادگاه، بحث ها درباره سنت "سه طلاقه" در هند به اوج خود رسید. سیاوش اردلان نگاهی انداخته به چند و چون ماجرا. این گزارش را ببینید.