توفان ایرما سن مارتن را در هم کوبیده و به سمت فلوریدا می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توفان ایرما سن مارتن را در هم کوبیده و به سمت فلوریدا می‌رود

دولت هلند نظامیان بیشتری را راهی جزیره سنت مارتن در منطقه کارائیب کرده که در پی یک تندباد دریاییِ بی سابقه به آشوب کشیده شده و نگرانی از غارت مغازه ها بالا گرفته است. نگاه ها حالا به سمت کوبا و سپس سواحل فلوریدا در ایالات متحده است که احتمال ضرورت به تخلیه کلیه ساکنانش قوت گرفته است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.