غارتگران ایرما در دوربین گرفتار شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غارتگران ایرما

عبور توفان ایرما از ایالت فلوریدای آمریکا و پایان خرابی‌ها، تازه آغاز بعضی خرابکاری‌ها در این ایالت است. غارتگران ایرما در تصاویر دوربین‌ها گرفتار شدند.

موضوعات مرتبط