غارتگران ایرما

غارتگران ایرما

عبور توفان ایرما از ایالت فلوریدای آمریکا و پایان خرابی‌ها، تازه آغاز بعضی خرابکاری‌ها در این ایالت است. غارتگران ایرما در تصاویر دوربین‌ها گرفتار شدند.