کودکی که با وجود بیماری‌های مختلف می‌خواهد راننده مسابقه‌های فرمول یک شود

کودکی که با وجود بیماری‌های مختلف می‌خواهد راننده مسابقه‌های فرمول یک شود

جک فرگوسن سیزده ساله است و اختلالات پزشکی اش انقدر شدید است که پزشک‌ها به او توصیه کرده‌اند ورزش نکند. او در دوران کودکی هفته‌ای چند بار غش می‌کرد و می بایست دوباره به هوش آورده می‌شد. با این وصف، جک آرزوهای بزرگی در سر دارد. بگذارید از زبان خود او و پدرش بشنویم.