کودکی که با وجود بیماری‌های مختلف می‌خواهد راننده مسابقه‌های فرمول یک شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودکی که با وجود بیماری‌های مختلف می‌خواهد راننده مسابقه‌های فرمول یک شود

جک فرگوسن سیزده ساله است و اختلالات پزشکی اش انقدر شدید است که پزشک‌ها به او توصیه کرده‌اند ورزش نکند. او در دوران کودکی هفته‌ای چند بار غش می‌کرد و می بایست دوباره به هوش آورده می‌شد. با این وصف، جک آرزوهای بزرگی در سر دارد. بگذارید از زبان خود او و پدرش بشنویم.

موضوعات مرتبط