توفان ایرما در آمریکا؛ هزینه‌های امداد ونجات وبازسازی سر به فلک می‌کشد

توفان ایرما در آمریکا؛ هزینه‌های امداد ونجات وبازسازی سر به فلک می‌کشد

توفان ایرما در جزایر کاراییب عده زیادی را کشت که هنوز شمار دقیق آن روشن نیست. اما در آمریکا شمار کشته شده‌ها از چهار نفر فراتر نرفت اما هزینه‌های امداد ونجات وبازسازی سر به فلک می‌کشد. فلوریدا چهارمین ایالت پرجمعیت آمریکاست و از جاذبه‌های گردشگری این کشور. سام فرزانه خبرنگارمان که به میامی سفر کرده، از خسارت‌هایی که ایرما به شهرهای فلوریدا وارد کرده، می‌گوید.