واشنگتن در حال سبک و سنگین کردن محدودیت های بیشتر علیه تهران

واشنگتن در حال سبک و سنگین کردن محدودیت های بیشتر علیه تهران

رویترز می‌گوید، دولت ترامپ دنبال راهبردی تازه است که فشار را بر ایران به خاطر برنامه موشکی و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در منطقه بیشتر کند. براساس طرح تازه، آمریکا فشار را در بحرین و یمن علیه ایران بیشتر می‌کند اما چنانچه بخواهد همین فشارها را در عراق و سوریه افزایش دهد، نگران این است که نبرد با داعش پیچیده شود. حتی به فرماندهان آمریکایی در منطقه دستور داده می‌شود که دربرخورد با ایران، آتش به اختیار باشند.

گزارش کسری ناجی را ببینید.