تمرین نظامی روسیه در مرزهایش با ناتو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمرین نظامی روسیه در مرزهایش با ناتو

روسیه مانور شش روزه مشترک و بزرگی را با همراهی بلاروس در شرق اروپا آغاز کرده. این مانور که نامش زاپاد یا غرب است نگرانی کشورهای ناتو، بخصوص همسایگان بلاروس را بهمراه داشته. روسیه می‌گوید کمتر از سیزده هزار نیرو در این مانور شرکت دارند اما کارشناسان نظامی معتقدند این عدد حدود صد هزار نفر است. جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار.

موضوعات مرتبط