صد سال پس از انقلاب روسیه؛ زنان هنوز برای حقوق برابر با مردان می‌جنگند

صد سال پس از انقلاب روسیه؛ زنان هنوز برای حقوق برابر با مردان می‌جنگند

صد سال پیش، انقلاب روسیه برای زنان حقوق برابر به همراه آورد. زنان در سال ۱۹۱۷ حق رای گرفتند و کمی بعد از آن هم سقط جنین قانونی شد. اما امروز در روسیه، زنان برای حقوق برابر با مردان می جنگند. سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی در روسیه با دو زن ملاقات کرده که از رفتارهای جنسیت زده به دادگاه شکایت کرده‌اند.