همنشینی رقیبان برای حل یک دعوای قدیمی

همنشینی رقیبان برای حل یک دعوای قدیمی

خبر توافق دیشب بین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب دمکرات حاکی از این بود که او قبول کرد به صدها هزار مهاجر غیرقانونی فعلا اجازه بدهد در آمریکا بمانند و در ازای آن دمکراتها هم قبول کردند در تامین امنیت مرز با مکزیک همکاری کنند. اما حالا گفته می شود که کاخ سفید بعضی دیگر از مفاد این توافق را رد کرده. سیاوش اردلان گزارش می دهد.