عکاسی از 'مسیح‌های بازگشته'

عکاسی از 'مسیح‌های بازگشته'

جوناس بندیکسن عکاسی است که با افرادی که مدعی هستند مسیح بازگشته‌اند ملاقات کرده و آنها را با دوربین خود ثبت کرده است.