جنجال یک فیلم عاشقانه در روسیه؛ معترضان می‌گویند، کفر آمیز است

جنجال یک فیلم عاشقانه در روسیه؛ معترضان می‌گویند، کفر آمیز است

در روسیه اعتراض‌ها به یک فیلم بالا گرفته. فیلم ماتیلدا، داستان عشق «نیکلای رومانوف» آخرین تزار روسیه، به یک بالرین جوان است. گفته شده این فیلم بر اساس زندگی واقعی نیکلای دوم ساخته شده. اما آخرین تزار روسیه، از سوی کلیسای ارتودوکس، تقدیس شده و به همین خاطر، بعضی از روس‌ها اعتقاد دارند این فیلم، کفرآمیز است. برگردان گزارش سارا رینزفورد از مسکو را ببینید.