#شما؛ همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

#شما؛ همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت اقلیم کردستان همچنان بر قصد خود برای برگزاری همه‌پرسی استقلال از عراق در تاریخ ۲۵ سپتامبر (دوشنبه آینده) پافشاری می‌کند.