کره شمالی؛ نظامیان و کت و شلواری‌ها

کره شمالی؛ نظامیان و کت و شلواری‌ها

بحران شبه جزیره کره، وارد مراحل تازه‌ای شده. آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی با واکنش‌های بین‌المللی متعددی مواجه شده، از جمله قطعنامه‌هایی که برای وضع تحریم‌های تازه علیه پیونگ یانگ تصویب شده‌اند. به موازات تلاش‌های دیپلماتیک، حالا نظامیان هم در حال آماده شدن برای روزی هستند که تلاش‌های دیپلماتیک، بی ثمر مانده باشد. چین و روسیه از یک سو، و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر، در حال برگزاری رزمایش‌های مختلف نظامی هستند. محمد امینی گزارش می‌دهد.